Guvernul alocă mijloace financiare pentru întreținerea centrelor de plasament a refugiaților

Centrele de plasament din țară destinate persoanelor refugiate vor primi din partea Guvernului mijloace financiare pentru întreținere. Mai exact, de surse financiare vor beneficia centrele create de autoritățile publice locale de nivelul întâi și doi, cele create de instituliile publice din subordinea autoritălilor publice centrale, întreprinderile de stat, societățile cu capital majoritar de stat, precum și cele formate de o institulie bugetară din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Astfel,  prin Decizia CSE nr.91 din 30 octombrie 2023, mijloace financiare în valoare de 1227,9 mii lei vor fi alocate pentru întreținerea centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, instituite de autoritățile publice locale de nivelul doi.

Alte  176,9 mii lei vor fi orientate pentru întreținerea centrelor pentru refugiați instituite de autoritățile publice locale de nivelul întâi.

Peste  704,9 mii lei se alocă către Ministerul Muncii și Protecției Sociale în scopul acoperirii costurilor de funcționare a centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate create de instituțiile publice din subordinea autorităților publice centrale, întreprinderile de stat, societățile cu capital majoritar de stat, organizațiile necomerciale, și 3.25,8 mii lei – pentru acoperirea costurilor de funcționare a centrului de plasament temporar pentru persoane
refugiate, create de o institulie bugetară din subordinea MMPS.

AFLĂ DETALII DESPRE

DISTRIBUIE ȘTIREA

Cele mai citite știri

Social media