Sursa: cec.md

CEC a precizat condițiile votului cu ajutorul urnei mobile, dar și listelor electorale suplimentare

Comisia Electorală Centrală a publicat condițiile exceptării anumitor categorii de alegători, care vor putea participa la alegerile din 5 noiembrie. Alegătorii vor putea să își exercite votul cu ajutorul urnei mobile sau pe listele electorale suplimentare. Astfel, cei care au atins vârsta de 18 ani după data de 5 august, până când a fost a fost posibilă stabilirea domiciliului sau reședința temporară în circumscripția în care au loc alegerile, vor putea vota pentru alegerea primarului și consiliului local. Acești alegători vor fi incluși în lista electorală suplimentară.

Potrivit CEC, alegătorii respectivi vor trebui să începlinească următoarele cerințe:

  • Alegătorii, care au atins vârsta de 18 ani după data de 5 august 2023 și au obținut pentru prima dată buletinul de identitate în care se atestă domiciliul titularului, pot vota pentru alegerea primarului și consiliului local (de nivelul întâi și al doilea), fiind înscriși în lista electorală suplimentară.
  • Cetățenii cu drept de vot, care și-au modificat domiciliul sau reședința temporară în raza aceleiași unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, cu mai puțin de 3 luni până la ziua alegerilor, pot vota la secția la care sunt arondați conform domiciliului/reședinței recente doar pentru alegerea consiliului local de nivelul al doilea, primarului general al municipiului Chișinău sau primarului municipiului Bălți. Ei vor fi înscriși în lista suplimentară.
  • De asemenea, alegătorii care în ziua votării se află în sanatorii, case de odihnă, spitale, alte instituţii curative staţionare, aziluri și domiciliază sau își au reședința temporară în unitatea administrativ-teritorială de nivelul întâi în a cărei rază teritorială își are sediul instituția respectivă, pot vota conform procedurii cu urna de vot mobilă, pentru alegerea primarului și consiliului local (de nivelul întâi și al doilea), fiind înscriși în lista electorală de bază pentru votarea la locul aflării.

În cazul în care alegătorii domiciliază sau își au reședința temporară, indiferent de data la care și-au stabilit domiciliul sau reședința, în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea în a cărei rază teritorială se află sediul instituției respective, acești alegători votează conform procedurii cu urna de vot mobilă, pentru alegerea consiliului local de nivelul al doilea, primarului general al municipiului Chișinău și primarului municipiului Bălți, fiind înscriși în lista electorală suplimentară pentru votarea la locul aflării, conform CEC.

  • Persoanele deținute pe baza unui mandat de arest până la pronunțarea sentinței judecătorești, persoanele condamnate la închisoare (privațiune de libertate) a căror sentință nu este definitivă, cele care execută o sancțiune contravențională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare (privațiune de libertate) prin hotărâre judecătorească definitivă, persoanele în privința cărora este aplicată măsura preventivă sub formă de arest la domiciliu precum și cele deținute în instituțiile penitenciare pot vota la locul aflării, dacă domiciliază sau își au reședința temporară în unitatea administrativ-teritorială de nivelul întâi în a cărei rază teritorială își are sediul instituția respectivă. Aceste categorii vor fiind înscriși în lista electorală de bază pentru votarea la locul aflării.
  • Funcționarii electorali, care domiciliază sau își au reședința temporară, indiferent de data la care și-au stabilit domiciliul sau reședința, în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea în a cărei rază teritorială se află secția de votare în care își desfășoară activitatea, pot vota la această secție doar pentru alegerea consiliului local de nivelul al doilea, primarului general al municipiului Chișinău sau primarului municipiului Bălți, fiind înscriși în lista electorală suplimentară.
  • Alegătorii care locuiesc pe teritoriul comunei Corjova raionul Dubăsari, în hotarele indicate în decizia Consiliului local, dar în actul de identitate pe care îl dețin este înscris domiciliul în or. Dubăsari, pot vota fiind înscriși în lista electorală suplimentară. În cazul acestor categorii de persoane, la rubrica „Notă” din lista electorală suplimentară, secretarul biroului electoral va face, după caz, noțiunile corespunzătoare.

Totodată, atragem atenția că, alegătorul, care prezintă pașaportul sau buletinul de identitate de generația întâi fără fișă de însoțire, va fi admis să-și exercite dreptul de vot dacă sistemul electronic va confirma că este arondat la această secție de votare, precum și dacă figurează în lista electorală de bază a secției. În cazul alegătorilor care votează în baza pașaportului, la rubrica „Notă” din lista electorală se va înscrie seria și numărul acestuia.

AFLĂ DETALII DESPRE

DISTRIBUIE ȘTIREA

Cele mai citite știri

Social media