Andrei Spînu
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Andrei Spînu, despre Codul Urbanismului și al Construcțiilor: Va reduce riscul corupției

Cetățenii vor primi suport la înregistrarea locuințelor. Totodată, va fi extinsă lista lucrărilor de construcții care se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizație de construire.

Prevederile se regăsesc în Codul Urbanismului și al Construcțiilor (CUC), prezentat de Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit șefului MIDR, noul Cod urmează a fi prezentat Parlamentului spre aprobare.

Andrei Spînu a adus la cunoștință cele 10 prevederi ale Codului Urbanismului și al Construcțiilor:

  1. Cetățenii vor primi suport la înregistrarea locuințelor.
  2. Va fi simplificată procedura de eliberare a documentației de urbanism în cazul în care localitățile au o populație mai mică de 3000 de locuitori; De această procedură vor beneficia aproximativ 679 de localități – estimativ 1,5 milioane de locuitori;
  3. Va fi anulat conceptul de autorizare tacită a construcțiilor, în temeiul cărora au fost comise un șir de încălcări în domeniu;
  4. Certificatul de urbanism de proiectare va avea caracter facultativ în cazul în care documentatia de urbanim și amenajare de teritoriu va avea nu mai mult de 10 ani;
  5. Certificatul de urbanism și autorizația de construcție/ desființare pentru obiectele declarate de utilitate publică de interes național vor fi eliberate de către instituția din subordinea organului central de specialitate, care va avea rolul de implementare a politicilor în domeniul urbanismului și construcțiilor. Astfel vor fi construite mai repede drumuri și proiecte mari de infrastructură;
  6. Stabilirea prevederilor clare referitor la statutul, obligațiile și responsabilitățile specialiștilor în domeniu. Ne vom conforma standardelor europene, conform modelului României.
  7. Va fi creat, pentru prima dată, în Republica Moldova, Registrul de Stat al companiilor din domeniul urbanismului și construcțiilor;
  8. În scopul facilitării activității în domeniu, a fost extinsă lista lucrărilor de construcții care se pot executa fără certificat de urbanism, pentru proiectare, și fără autorizare de construcție;
  9. A fost elaborat un capitol întreg dedicat intervenției statului și administrației publice locale referitoare la măsurile de reducere a riscului seismic la construcțiile existente, cât și referitor la modernizare și reabilitarea clădirilor;
  10. Codul prevede reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor și a instalațiilor aferente care este parte integrantă a politicii energetice a statului și se realizează prin programele naționale armonizate cu prevederile cerințelor europene referitoare la eficiența energetică, protecția mediului și dezvoltarea durabilă.

Ministrul Infrastructurii a precizat că Codul este divizat în două părți: I – Dezvoltarea teritoriilor și localităților. II – Construcții.

CUC a fost elaborat de echipa comună a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Parlamentului. Documentul va soluționa mai multe probleme esențiale ce țin de legislația în domeniul construcțiilor și va reduce riscul corupției.

CUC aduce mai multă claritate, întrucât toată legislația din domeniu se va regăsi în acest document. Acesta cuprinde prevederi din Legea privind calitatea în construcții, Legea privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului, Legea privind autorizarea executărilor lucrărilor de construcții, dar și din alte legi și regulamente.

După aprobarea proiectului Codului, Guvernul va elabora și va promova un șir de acte normative secundare, necesare pentru punerea în aplicare a acestuia, aproximativ 10 hotărâri de Guvern”, a mai spus Andrei Spînu.

AFLĂ DETALII DESPRE

DISTRIBUIE ȘTIREA

Cele mai citite știri

Social media